Anàlisi

Disposem d’aparell per fer les determinacions de diferents paràmetres sanguinis, per poder efectuar un seguiment en aquelles persones interesades a controlar algun parametre que pot tenir alterat.

  • Realitzem la determinació de:
  •       -Glucosa (sucre)
  •       -Colesterol
  •       -Triglicèrids
  •       -GPT (indicador fetge)
  •       -Creatinina (indicador funció renal)
  •       -Hemoglobina
  •       -Àcid Úric

Som centre de recollida per realitzar analítiques d’aigües realitzades al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que es centre reconegut per a la realització d’aquestes anàlisis