Atenció Farmacèutica

Som precursors en promoure un bon estat de salut, pel que oferim una detecció dels factors de Risc més importants, i posem al seu abast eines per a corregir o mantenir aquests factors de risc a nivells òptims.

Els principals factors de risc que detectem son: