Glucèmia (Diabetis)

Diabetis és aquella situació en la que els nivells de sucre (glucosa) en sang estan augmentats. A la glucosa que circula per la sang se l’anomena Glucèmia.
Podem diferenciar tres estadis de glucèmia, en la que dos d’ells podem considerar patològics, la normoglucèmia (nivells normals de Glucosa en sang), la hipoglucèmia (nivells baixos de glucosa en sang) i la hiperglucèmia (nivells alts de Glucosa en sang).
Totes les cèl·lules del cos necessiten energia per estar en actiu. La Glucosa és la principal font d’energia per el cos humà i és vital pel bon funcionament del cervell.
Es considera hipoglucèmia (falta de glucosa en sang) quan els valors d’aquests son inferiors a 55 mg/dl, i es manifesta amb un conjunt de símptomes com son la sudoració, fam d’aparició sobtada, debilitat, pal·lidesa, mareig, tremolors i nerviosisme, palpitacions, etc. En aquesta circumstància, hem d’aconseguir augmentar els nivells de glucosa, prenent 1-2 tarrons de sucre (o 150 ml de sucs o begudes amb base de cola o 3-5 galetes), si no aconseguim augmentar els nivells de glucosa, hem de punxar glucagó subcutàniament o intramuscularment, si tot i així no aconseguíssim normalitzar aquest nivells, hem d’acudir a un centre mèdic immediatament.

Es considera hiperglucèmia quan la glucèmia es troba a uns valors igual o superior a 110 mg/dl de glucosa basal (en dejú, aproximadament de 8h), o superior a 140 mg/dl postpandrial (dins les dues hores després dels àpats). Els símptomes que es presenten en la hiperglucèmia son la poliuria (ganes d’orinar sovint i molt), polidipsia (molta sed), polifagia (fam), fatiga, halitosis cetònica (alè amb olor a cetona), olor a cetona de l’orina.

L’estat patològic de la hiperglucèmia és la diabetis
El tractament inicial de la Diabetis te com a objectiu normalitzar la nutrició i l’activitat física. Aconseguir el bon compliment d’aquests objectius aconsegueix la reducció de la resistència insulínica i millora el conjunt de factors de risc, que son en definitiva els responsables de les complicacions de la diabetis.
En la dieta per a la diabetes s’aconsella menjar poc però sovint, control d’aliments rics en hidrats de carboni (pa, pastes, dolços, etc.), i augmentar els àpats d’alt contingut en fibra, per evitar així els pics de sucre que es poden produir després dels àpats.

Hi ha diferents tipus de tractaments per la hiperglicèmia podent diferenciar 2 grups principals, els antidiabètics orals, i la insulina, que per a l’administració de qualsevol dels dos cal un diagnòstic mèdic i la valoració per part del metge de quin tractament és el més indicat per a cada pacient, tenint en compte els seus nivells d’insulina, la seva resistència insulínica, antecedetns, etc.