Hipertensió

Es considera que una persona te hipertensió quan els valors de la pressió arterial son superiors a 140/90 mm Hg, però sent òptims uns valors de pressió arterial inferiors a 135/85 mmHg (sobretot amb diabetes o antecedents de malalties cardiovasculars)
La pressió arterial no és una constant, sinó que normalment te variacions durant el dia i segons les activitats que es realitzen. Així doncs, abans de prendre’s la pressió arterial no hem d’haver fet exercici físic, ni fumat, ni menjat, ni begut res en la mitja hora prèvia, i prenent la mesura de la pressió arterial a la mateixa hora del dia, per poder comparar els valors presos, ja que la pressió arterial te un ritme circadiari (va variant al llarg del dia).
En casos d’hipertensió, s’aconsella disminuir el consum de tabac, de sal, de begudes alcohòliques, de cafè, perdre pes, disminuir l’estrès i realitzar exercici físic moderat.

La bona dieta és imprescindible combinar-la amb la realització d’exercici, lo mínim aconsellable és caminar a pas lleuger un mínim de 30 minuts diaris sense parades. El ritme ha de ser constant i el suficient com per cansar-nos però sense esgotar-nos.