SPD (Sistema Personalitzat de Dosificació)

El Sistema Personalitzat de Dosificació és un servei que posem a disposició del pacient, en que setmanalment, li emblistem la medicació en funció de les preses diàries, facilitant així la presa de medicament en pacients polimedicats, assegurant la presa de medicaments en pacients grans o senils que obliden prendre el medicament o s’equivoquen en les preses, assegurant així el compliment terapèutic i facilitant al metge la comprovació de la efectivitat i seguretat de la medicació d’aquests pacients.